Wednesday, March 22, 2023
No menu items!

d, atau e pada jawaban yang benar!. A. Di bawah ini termasuk hayat yang mer dapat pengaruh dari Jawa…

Must Read

tolong di bantu kak makasih 1. manakah yang memiliki sifat menghantarkan panas yang baik antara alum…

Halo apakabar pembaca JawabanSoal.id! Anda sedang ada di situs yang tepat jikalau kamu sedang mencari jawaban atas soal berikut :...

nilai x yang paling tepat untuk persamaan 5p = 40 adalah ?? ​

Halo apakabar pembaca JawabanSoal.id! Apakah kita sedang mencari jawaban atas soal berikut: nilai x yang paling tepat untuk persamaan 5p...

tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 cos² x – sin x – 1 = 0 untuk ≤ x ≤ 360°…

Halo apakabar pembaca JawabanSoal.id! Kamu sedang ada di situs yang tepat kalau anda sedang mencari jawaban atas soal berikut :...

Halo apakabar pembaca JawabanSoal.id!

Apakah anda sedang mencari jawaban atas soal berikut: d, atau e pada jawaban yang benar!.
A. Di bawah ini termasuk hayat yang mer
dapat pengaruh dari Jawa adalah ….
a. Mahabharata
b. Ramayana
C. Hikayat Si Miskin
d. Hikayat Panji Semirang
e. Hikayat Amir Hamzah
5. Ciri-ciri hikayat sebagai berikut, kecuali
U Kompetensi Siswa
A. Berilah tanda silang (0) huruf a, b, c, a
Persamaan hikayat dengan cerpen
adalah keduanya merupakan …
a pengalaman pribadi pengarang
b jenis karya prosa
c karya sastra lama
d. karya sastra modem
e. jenis karya puisi
Hai anakku, janganlah engkau
beringin-ingin peperangan. Jikalau
mudah sekalipun, ketahui bahwa
segala perbuatan itu niscaya berbalas
jua. Maka pelihara engkaukan akhir
pekerjaan, bahwa bahaya itu terkejut
datangnya. Maka seyogyanya
engkau dari dahulu engkau pelihara
daripadanya dan perteguh olehmu
barang kata yang keluar daripada
mulutmu dan akalmu.
Amanat yang tersirat dalam hikayat di
atas adalah ….
a. kata yang terucap harus dilandasi
dengan emosi
b. setiap ucapan hendaknya dipikir-
kan bersama
terjadinya peperangan pasti ada
pembalasan
seseorang hendaknya menjaga
diri dan orang lain
berhati-hati dalam bertindak
dan berucap untuk mencegah
permusuhan
“Hai, sahabatku, tiada berfaedah kita
berkata-kata yang sia-sia itu. Jikalau
ada lebih makanan hari ini, apakah kita
ada gunanya kita ganggukan pekerjaan
orang? Jikalau kita berkata-kata juga
adalah seperti hikayat kera, yang mati
tersepit itu, niscaya demikianlah pada
akhirnya,” kata Daminah.
Nilai sosial yang terkandung dalam
hikayat tersebut adalah ..
a. atasan harus diberikan semua
kesenangannya
b. jangan bertanya kepada orang
yang tidak mengerti masalah
sahabat karib sebaiknya tidak
berbeda pendapat
d. berikan masukan kepada raja
yang memerlukan nasihat
jangan suka mencampuri urusan
orang lain yang tidak semestinya
a. bersifat anonim
b. bersifat magis
c. bahasa mudah dipahami
d. istana sentris
e. menggunakan bahas arkais
Latar tempat yang sering digunakan
pada hikayat adalah ….
a. istana dan sekitarnya
b. pedesaan
C. gua dan gunung
d. laut dan sekitarnya
e. perumahan
7. Berikut merupakan contoh karya sastra
hikayat, kecuali
a. Hikayat Hang Tuah
b. Mahabharata
C. Ramayana
d. Hikayat Si Miskin
a
e. Sang Pemimpi
Cermatilah kutipan hikayat berikut untuk
menjawab soal nomor 8-111
Alkisah diceritakan oleh yang empunya
cerita ini, sekali peristiwa ada seseorang
raja di sebuah negeri, Mada’in namanya
Raja itu bernama Kobat Syahril, Negeri
ini terlalu luas dan maha besar. Adapun
raja itu terlalu adil dengan murahnya,
bangsawan, lagi budiman dan dermawan
Baginda dikasihi oleh segala menteri dan
hulubalang, segala isi rakyat negeri Mada’in
itu amat kasih akan raja itu, sebab adil dan
murahnya. Seseorang pun raja-raja tiada
dapat melalui titahnya, dan tiada dapat
mengikuti kelakuannya
8. Unsur yang paling menonjol dalam
C.
cuplikan hikayat di atas adalah
a. alur
b. tema
amanat
penokohan
e. latar belakang
Bahasa Indonesia X SMK/MAK – 1/PN​
maka kamu berada di website yang tepat.

Kita semua seringkali mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang sukar dijawab. Kadang kadang kita membutuhkan suatu jawaban yang sebenar benarnya tentang pertanyaan dan soal pelajaran kita.

Website ini sudah memilih beberapa jawaban yang fix dari pertanyaan soal yang kamu tanyakan tersebut. Jawaban jawaban tersebut telah dicek dan direview oleh beberapa ahli yang memang terkenal di bidang yang menjadi pertanyaan tersebut

Ayo, scroll kebawah untuk jawaban soal lebih lanjut.

Jawaban Soal: d, atau e pada jawaban yang benar!.
A. Di bawah ini termasuk hayat yang mer
dapat pengaruh dari Jawa adalah ….
a. Mahabharata
b. Ramayana
C. Hikayat Si Miskin
d. Hikayat Panji Semirang
e. Hikayat Amir Hamzah
5. Ciri-ciri hikayat sebagai berikut, kecuali
U Kompetensi Siswa
A. Berilah tanda silang (0) huruf a, b, c, a
Persamaan hikayat dengan cerpen
adalah keduanya merupakan …
a pengalaman pribadi pengarang
b jenis karya prosa
c karya sastra lama
d. karya sastra modem
e. jenis karya puisi
Hai anakku, janganlah engkau
beringin-ingin peperangan. Jikalau
mudah sekalipun, ketahui bahwa
segala perbuatan itu niscaya berbalas
jua. Maka pelihara engkaukan akhir
pekerjaan, bahwa bahaya itu terkejut
datangnya. Maka seyogyanya
engkau dari dahulu engkau pelihara
daripadanya dan perteguh olehmu
barang kata yang keluar daripada
mulutmu dan akalmu.
Amanat yang tersirat dalam hikayat di
atas adalah ….
a. kata yang terucap harus dilandasi
dengan emosi
b. setiap ucapan hendaknya dipikir-
kan bersama
terjadinya peperangan pasti ada
pembalasan
seseorang hendaknya menjaga
diri dan orang lain
berhati-hati dalam bertindak
dan berucap untuk mencegah
permusuhan
“Hai, sahabatku, tiada berfaedah kita
berkata-kata yang sia-sia itu. Jikalau
ada lebih makanan hari ini, apakah kita
ada gunanya kita ganggukan pekerjaan
orang? Jikalau kita berkata-kata juga
adalah seperti hikayat kera, yang mati
tersepit itu, niscaya demikianlah pada
akhirnya,” kata Daminah.
Nilai sosial yang terkandung dalam
hikayat tersebut adalah ..
a. atasan harus diberikan semua
kesenangannya
b. jangan bertanya kepada orang
yang tidak mengerti masalah
sahabat karib sebaiknya tidak
berbeda pendapat
d. berikan masukan kepada raja
yang memerlukan nasihat
jangan suka mencampuri urusan
orang lain yang tidak semestinya
a. bersifat anonim
b. bersifat magis
c. bahasa mudah dipahami
d. istana sentris
e. menggunakan bahas arkais
Latar tempat yang sering digunakan
pada hikayat adalah ….
a. istana dan sekitarnya
b. pedesaan
C. gua dan gunung
d. laut dan sekitarnya
e. perumahan
7. Berikut merupakan contoh karya sastra
hikayat, kecuali
a. Hikayat Hang Tuah
b. Mahabharata
C. Ramayana
d. Hikayat Si Miskin
a
e. Sang Pemimpi
Cermatilah kutipan hikayat berikut untuk
menjawab soal nomor 8-111
Alkisah diceritakan oleh yang empunya
cerita ini, sekali peristiwa ada seseorang
raja di sebuah negeri, Mada’in namanya
Raja itu bernama Kobat Syahril, Negeri
ini terlalu luas dan maha besar. Adapun
raja itu terlalu adil dengan murahnya,
bangsawan, lagi budiman dan dermawan
Baginda dikasihi oleh segala menteri dan
hulubalang, segala isi rakyat negeri Mada’in
itu amat kasih akan raja itu, sebab adil dan
murahnya. Seseorang pun raja-raja tiada
dapat melalui titahnya, dan tiada dapat
mengikuti kelakuannya
8. Unsur yang paling menonjol dalam
C.
cuplikan hikayat di atas adalah
a. alur
b. tema
amanat
penokohan
e. latar belakang
Bahasa Indonesia X SMK/MAK – 1/PN​

adalah:

Jawaban #1 untuk Pertanyaan: d, atau e pada jawaban yang benar!.
A. Di bawah ini termasuk hayat yang mer
dapat pengaruh dari Jawa adalah ….
a. Mahabharata
b. Ramayana
C. Hikayat Si Miskin
d. Hikayat Panji Semirang
e. Hikayat Amir Hamzah
5. Ciri-ciri hikayat sebagai berikut, kecuali
U Kompetensi Siswa
A. Berilah tanda silang (0) huruf a, b, c, a
Persamaan hikayat dengan cerpen
adalah keduanya merupakan …
a pengalaman pribadi pengarang
b jenis karya prosa
c karya sastra lama
d. karya sastra modem
e. jenis karya puisi
Hai anakku, janganlah engkau
beringin-ingin peperangan. Jikalau
mudah sekalipun, ketahui bahwa
segala perbuatan itu niscaya berbalas
jua. Maka pelihara engkaukan akhir
pekerjaan, bahwa bahaya itu terkejut
datangnya. Maka seyogyanya
engkau dari dahulu engkau pelihara
daripadanya dan perteguh olehmu
barang kata yang keluar daripada
mulutmu dan akalmu.
Amanat yang tersirat dalam hikayat di
atas adalah ….
a. kata yang terucap harus dilandasi
dengan emosi
b. setiap ucapan hendaknya dipikir-
kan bersama
terjadinya peperangan pasti ada
pembalasan
seseorang hendaknya menjaga
diri dan orang lain
berhati-hati dalam bertindak
dan berucap untuk mencegah
permusuhan
“Hai, sahabatku, tiada berfaedah kita
berkata-kata yang sia-sia itu. Jikalau
ada lebih makanan hari ini, apakah kita
ada gunanya kita ganggukan pekerjaan
orang? Jikalau kita berkata-kata juga
adalah seperti hikayat kera, yang mati
tersepit itu, niscaya demikianlah pada
akhirnya,” kata Daminah.
Nilai sosial yang terkandung dalam
hikayat tersebut adalah ..
a. atasan harus diberikan semua
kesenangannya
b. jangan bertanya kepada orang
yang tidak mengerti masalah
sahabat karib sebaiknya tidak
berbeda pendapat
d. berikan masukan kepada raja
yang memerlukan nasihat
jangan suka mencampuri urusan
orang lain yang tidak semestinya
a. bersifat anonim
b. bersifat magis
c. bahasa mudah dipahami
d. istana sentris
e. menggunakan bahas arkais
Latar tempat yang sering digunakan
pada hikayat adalah ….
a. istana dan sekitarnya
b. pedesaan
C. gua dan gunung
d. laut dan sekitarnya
e. perumahan
7. Berikut merupakan contoh karya sastra
hikayat, kecuali
a. Hikayat Hang Tuah
b. Mahabharata
C. Ramayana
d. Hikayat Si Miskin
a
e. Sang Pemimpi
Cermatilah kutipan hikayat berikut untuk
menjawab soal nomor 8-111
Alkisah diceritakan oleh yang empunya
cerita ini, sekali peristiwa ada seseorang
raja di sebuah negeri, Mada’in namanya
Raja itu bernama Kobat Syahril, Negeri
ini terlalu luas dan maha besar. Adapun
raja itu terlalu adil dengan murahnya,
bangsawan, lagi budiman dan dermawan
Baginda dikasihi oleh segala menteri dan
hulubalang, segala isi rakyat negeri Mada’in
itu amat kasih akan raja itu, sebab adil dan
murahnya. Seseorang pun raja-raja tiada
dapat melalui titahnya, dan tiada dapat
mengikuti kelakuannya
8. Unsur yang paling menonjol dalam
C.
cuplikan hikayat di atas adalah
a. alur
b. tema
amanat
penokohan
e. latar belakang
Bahasa Indonesia X SMK/MAK – 1/PN​

Jawaban:

4.a

maaf cuman itu saja

Demikianlah jawaban soal dari pertanyaan d, atau e pada jawaban yang benar!.
A. Di bawah ini termasuk hayat yang mer
dapat pengaruh dari Jawa adalah ….
a. Mahabharata
b. Ramayana
C. Hikayat Si Miskin
d. Hikayat Panji Semirang
e. Hikayat Amir Hamzah
5. Ciri-ciri hikayat sebagai berikut, kecuali
U Kompetensi Siswa
A. Berilah tanda silang (0) huruf a, b, c, a
Persamaan hikayat dengan cerpen
adalah keduanya merupakan …
a pengalaman pribadi pengarang
b jenis karya prosa
c karya sastra lama
d. karya sastra modem
e. jenis karya puisi
Hai anakku, janganlah engkau
beringin-ingin peperangan. Jikalau
mudah sekalipun, ketahui bahwa
segala perbuatan itu niscaya berbalas
jua. Maka pelihara engkaukan akhir
pekerjaan, bahwa bahaya itu terkejut
datangnya. Maka seyogyanya
engkau dari dahulu engkau pelihara
daripadanya dan perteguh olehmu
barang kata yang keluar daripada
mulutmu dan akalmu.
Amanat yang tersirat dalam hikayat di
atas adalah ….
a. kata yang terucap harus dilandasi
dengan emosi
b. setiap ucapan hendaknya dipikir-
kan bersama
terjadinya peperangan pasti ada
pembalasan
seseorang hendaknya menjaga
diri dan orang lain
berhati-hati dalam bertindak
dan berucap untuk mencegah
permusuhan
“Hai, sahabatku, tiada berfaedah kita
berkata-kata yang sia-sia itu. Jikalau
ada lebih makanan hari ini, apakah kita
ada gunanya kita ganggukan pekerjaan
orang? Jikalau kita berkata-kata juga
adalah seperti hikayat kera, yang mati
tersepit itu, niscaya demikianlah pada
akhirnya,” kata Daminah.
Nilai sosial yang terkandung dalam
hikayat tersebut adalah ..
a. atasan harus diberikan semua
kesenangannya
b. jangan bertanya kepada orang
yang tidak mengerti masalah
sahabat karib sebaiknya tidak
berbeda pendapat
d. berikan masukan kepada raja
yang memerlukan nasihat
jangan suka mencampuri urusan
orang lain yang tidak semestinya
a. bersifat anonim
b. bersifat magis
c. bahasa mudah dipahami
d. istana sentris
e. menggunakan bahas arkais
Latar tempat yang sering digunakan
pada hikayat adalah ….
a. istana dan sekitarnya
b. pedesaan
C. gua dan gunung
d. laut dan sekitarnya
e. perumahan
7. Berikut merupakan contoh karya sastra
hikayat, kecuali
a. Hikayat Hang Tuah
b. Mahabharata
C. Ramayana
d. Hikayat Si Miskin
a
e. Sang Pemimpi
Cermatilah kutipan hikayat berikut untuk
menjawab soal nomor 8-111
Alkisah diceritakan oleh yang empunya
cerita ini, sekali peristiwa ada seseorang
raja di sebuah negeri, Mada’in namanya
Raja itu bernama Kobat Syahril, Negeri
ini terlalu luas dan maha besar. Adapun
raja itu terlalu adil dengan murahnya,
bangsawan, lagi budiman dan dermawan
Baginda dikasihi oleh segala menteri dan
hulubalang, segala isi rakyat negeri Mada’in
itu amat kasih akan raja itu, sebab adil dan
murahnya. Seseorang pun raja-raja tiada
dapat melalui titahnya, dan tiada dapat
mengikuti kelakuannya
8. Unsur yang paling menonjol dalam
C.
cuplikan hikayat di atas adalah
a. alur
b. tema
amanat
penokohan
e. latar belakang
Bahasa Indonesia X SMK/MAK – 1/PN​
, kami berharap jawaban yang diberikan oleh situs JawabanSoal.id ini dapat membantu kita semua dalam mengerjakan soal soal pertanyaan tersebut.

Untuk beberapa pertanyaan, contohnya pertanyaan tentang d, atau e pada jawaban yang benar!.
A. Di bawah ini termasuk hayat yang mer
dapat pengaruh dari Jawa adalah ….
a. Mahabharata
b. Ramayana
C. Hikayat Si Miskin
d. Hikayat Panji Semirang
e. Hikayat Amir Hamzah
5. Ciri-ciri hikayat sebagai berikut, kecuali
U Kompetensi Siswa
A. Berilah tanda silang (0) huruf a, b, c, a
Persamaan hikayat dengan cerpen
adalah keduanya merupakan …
a pengalaman pribadi pengarang
b jenis karya prosa
c karya sastra lama
d. karya sastra modem
e. jenis karya puisi
Hai anakku, janganlah engkau
beringin-ingin peperangan. Jikalau
mudah sekalipun, ketahui bahwa
segala perbuatan itu niscaya berbalas
jua. Maka pelihara engkaukan akhir
pekerjaan, bahwa bahaya itu terkejut
datangnya. Maka seyogyanya
engkau dari dahulu engkau pelihara
daripadanya dan perteguh olehmu
barang kata yang keluar daripada
mulutmu dan akalmu.
Amanat yang tersirat dalam hikayat di
atas adalah ….
a. kata yang terucap harus dilandasi
dengan emosi
b. setiap ucapan hendaknya dipikir-
kan bersama
terjadinya peperangan pasti ada
pembalasan
seseorang hendaknya menjaga
diri dan orang lain
berhati-hati dalam bertindak
dan berucap untuk mencegah
permusuhan
“Hai, sahabatku, tiada berfaedah kita
berkata-kata yang sia-sia itu. Jikalau
ada lebih makanan hari ini, apakah kita
ada gunanya kita ganggukan pekerjaan
orang? Jikalau kita berkata-kata juga
adalah seperti hikayat kera, yang mati
tersepit itu, niscaya demikianlah pada
akhirnya,” kata Daminah.
Nilai sosial yang terkandung dalam
hikayat tersebut adalah ..
a. atasan harus diberikan semua
kesenangannya
b. jangan bertanya kepada orang
yang tidak mengerti masalah
sahabat karib sebaiknya tidak
berbeda pendapat
d. berikan masukan kepada raja
yang memerlukan nasihat
jangan suka mencampuri urusan
orang lain yang tidak semestinya
a. bersifat anonim
b. bersifat magis
c. bahasa mudah dipahami
d. istana sentris
e. menggunakan bahas arkais
Latar tempat yang sering digunakan
pada hikayat adalah ….
a. istana dan sekitarnya
b. pedesaan
C. gua dan gunung
d. laut dan sekitarnya
e. perumahan
7. Berikut merupakan contoh karya sastra
hikayat, kecuali
a. Hikayat Hang Tuah
b. Mahabharata
C. Ramayana
d. Hikayat Si Miskin
a
e. Sang Pemimpi
Cermatilah kutipan hikayat berikut untuk
menjawab soal nomor 8-111
Alkisah diceritakan oleh yang empunya
cerita ini, sekali peristiwa ada seseorang
raja di sebuah negeri, Mada’in namanya
Raja itu bernama Kobat Syahril, Negeri
ini terlalu luas dan maha besar. Adapun
raja itu terlalu adil dengan murahnya,
bangsawan, lagi budiman dan dermawan
Baginda dikasihi oleh segala menteri dan
hulubalang, segala isi rakyat negeri Mada’in
itu amat kasih akan raja itu, sebab adil dan
murahnya. Seseorang pun raja-raja tiada
dapat melalui titahnya, dan tiada dapat
mengikuti kelakuannya
8. Unsur yang paling menonjol dalam
C.
cuplikan hikayat di atas adalah
a. alur
b. tema
amanat
penokohan
e. latar belakang
Bahasa Indonesia X SMK/MAK – 1/PN​
bisa jadi kami juga memberikan file materi presentasi siap download gratis yang kami sediakan. Jika bisa diunduh, file presentasi video mp4, file materi doc word, file materi dan presentasi pdf, file presentasi powerpoint ppt dan file gambar ilustrasi skematik jpeg dapat kamu download di link dibawah ini.

Download link:

Selain itu, kamu juga bisa mencari entri mengenai pertanyaan

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
Latest News

tolong di bantu kak makasih 1. manakah yang memiliki sifat menghantarkan panas yang baik antara alum…

Halo apakabar pembaca JawabanSoal.id! Anda sedang ada di situs yang tepat jikalau kamu sedang mencari jawaban atas soal berikut :...

nilai x yang paling tepat untuk persamaan 5p = 40 adalah ?? ​

Halo apakabar pembaca JawabanSoal.id! Apakah kita sedang mencari jawaban atas soal berikut: nilai x yang paling tepat untuk persamaan 5p = 40 adalah ??​maka anda...

tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 cos² x – sin x – 1 = 0 untuk ≤ x ≤ 360°…

Halo apakabar pembaca JawabanSoal.id! Kamu sedang ada di situs yang tepat kalau anda sedang mencari jawaban atas soal berikut : tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan...

tanah andosol dan latosol merupakan contoh tanah yang termasuk tanah

Halo apakabar pembaca JawabanSoal.id! Apakah kamu sedang memerlukan jawaban atas soal berikut: tanah andosol dan latosol merupakan contoh tanah yang termasuk tanah maka kita berkunjung...

Tentukan SPLDV berikut 5x +4y = 4 3x +2y = 3 Tentukan nilai x dan y dengan menggunakan metode matr…

Halo apakabar pembaca JawabanSoal.id! Anda sedang ada di situs yang tepat kalau anda sedang memerlukan jawaban atas soal berikut : Tentukan SPLDV berikut 5x +4y...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -